Over ons

Omtrek van Amersfoort is een initiatief van Stichting Omtrek van Amersfoort. Deze stichting is in 2005 opgericht door Luc Jansen. Hij kwam op het idee een wandeling langs de grens van Amersfoort te organiseren en te beschrijven. Hij gaf de naam Omtrek van Amersfoort aan het project. "Omtrek" is met enige dichterlijke vrijheid te vertalen als grens, omgeving en wandeling; een wandeling langs de grens van Amersfoort dus.

De stichting telt momenteel vier bestuursleden:
Luc Jansen
Marion Heesen
Rob Gabriëls
Wytze Dijkstra

Activiteiten van de stichting

De stichting zal de komende jaren met name actief zijn met de driejaarlijkse Omtrek van Amersfoort. De in 2009 uitgegeven wandelgids 360° Amersfoort krijgt mogelijk een tweede gewijzigde druk. Hierover wordt overlegd met de uitgever.

Ontstaan van het idee

Zoals veel ideeën ontstond het idee van de Omtrek bij toeval, door een blik op onderstaande plattegrond.


"Wat een rare vorm! Hoe zou het zijn om langs de grens te lopen?"

Omtrek vanaf 2009

De Omtrek van Amersfoort is voor het eerst georganiseerd in 2009, het jaar waarin Amersfoort haar 750-jarig bestaan vierde. Het lag destijds in de bedoeling de tocht eenmalig te organiseren. Het grote aantal positieve reacties na afloop bracht het bestuur op andere gedachten. Vanaf 2012 wordt de tocht driejaarlijks georganiseerd op de laatste zaterdag van augustus.
Op 29 augustus 2015 vindt de derde Omtrek van Amersfoort plaats!

Team
Omtrek
Bezoek ons op
Facebook